Skip to main content

FITNESS

Het is onze visie dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen welzijn. Echter je kan deze verantwoordelijkheid alleen nemen als  je hiervoor de kennis bezit. Zoals je iemand niet verantwoordelijk kan houden voor de boekhouding als diegene niet kan tellen. Zo kan je iemand niet verantwoordelijk maken voor zijn of haar welzijn, als men niet weet wat er nodig is om dat welzijn te bereiken. En belangrijker nog, wat zij moeten doen om dat welzijn te behouden.

Wat betreft fitness en het doorzettingsvermogen om een fitnessplan vol te houden geldt dat zeker ook.  Natuurlijk zullen er altijd terugslagen of obstakels zijn, waardoor het moeilijk is een fitnessregime op te bouwen of te onderhouden. Echter vanuit de kennis die u opbouwt met de hulp van een ervaren trainer/instructeur, kan u daar met veerkracht op reageren. Zo kunt u voor de lange duur het voorgenomen effect bereiken. Wat vaak in de weg zit bij het bereiken en onderhouden van een gezond fitregime, zijn een aantal Fitness Myths.

FITNESS MYTHS

Ik ben te oud om te beginnen met trainen

In de afgelopen jaren is het aandeel 55-plussers in ons ledenbestand sterk toegenomen. Mede door het gevoel van de gemiddelde 55-plusser dat hij of zij nog volop in het leven staat, is het deelnemen aan een fitnessprogramma eigenlijk een logische keuze geworden. Echter je bent NOOIT te oud om je fitnessniveau te verbeteren. Dus richten wij ons nu ook op de groep van 75-plus. Ook voor deze groep zijn er vaak nog veel verbeteringen te bereiken op het gebied van dagelijkse functie en vrije tijdsbesteding, en vooral ook op het gebied van de eigen welzijnservaring.

Ik kan niet zo snel meer mee, ik ben te snel moe om te trainen

Dit is voor veel mensen een reden om het rustiger aan te doen, terwijl het juist een stimulans zou moeten zijn om de belastbaarheidsgrens iets op te schroeven. Wel van belang daarbij is dat er goed is gekeken naar de redenen voor de vermoeidheid. Dat onderliggende medische oorzaken uitgesloten zijn. Voor ons als begeleiders betekent dat dan ook dat we kritisch moeten zijn bij dit soort klachten. En belangrijker nog, een programma moeten opstarten op het niveau dat men op dit moment aankan. Soms is het goed om het trainingsprogramma zelfs in te korten tot hooguit 30 minuten zodat het makkelijker vol gehouden kan worden.

Mensen die geen overgewicht hebben zijn per definitie fit

Het gewicht op zich zegt niet veel over de gezondheid van het lichaam. Je mag wel zeggen dat overgewicht een belasting legt op de gezondheid, maar meer dan dit ook niet . Het is zelfs gebleken dat mensen die fysiek fit zijn en licht overgewicht hebben, een betere gezondheid hebben dan mensen die een optimaal gewicht hebben maar die fysiek niet fit zijn. We hebben het dan over de gezondheid van het hart- en bloedvatstelsel, de gezondheid van de gewrichten en tussenwervelschijven en de gezondheid en capaciteit van de longen.

Hoe meer je traint; hoe groter het effect

Bij fitness is het niet alleen van belang hoeveel je traint maar bovenal de manier waarop je traint. Daarbij gelden 2 regels:

  1. Voor kracht- of sculptingtraining geldt: Bewegen is Goed; Goed Bewegen is Beter!!
  2. Voor conditietraining geldt: het gaat om de totale hoeveelheid energie die je verbruikt. Train je op een hogere intensiteit dan bereik je het doel sneller. Tevens geeft hoge interval training een extra boost, maar het is niet nodig om het gewenste effect te bereiken. Als je het totale calorieverbruik maar niet uit het oog verliest, heb je controle over de training.

Kosten abonnement

  • Onbeperkt lidmaatschap start met een 6-maand contract van € 38,50 per maand. Daarna gaat het over in een maand-tot-maand contract.
  • Intake kosten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. Deze intake wordt altijd uitgevoerd door een (medisch) bewegingsprofessional.